Bồn tắm nằm

Phòng xông hơi massage Appollo A-333

Phòng xông hơi massage Appollo A-333

990x990x2200 mm

63.250.000 VND

10%Bồn tắm xây Amazon TP-6000

Bồn tắm xây Amazon TP-6000 (ngọc trai galaxy)

1540x1540x450 mm - Acrylic ngọc trai

6.390.000 VND

5.750.000 VND

10%Bồn tắm xây Amazon TP-6001

Bồn tắm xây Amazon TP-6001 (ngọc trai galaxy)

1250x1250x450 mm - Acrylic ngọc trai

5.670.000 VND

5.100.000 VND

10%Bồn tắm xây Amazon TP-6002

Bồn tắm xây Amazon TP-6002 (ngọc trai galaxy)

1700x750x430 mm - Acrylic ngọc trai

5.000.000 VND

4.500.000 VND

10%Bồn tắm xây Amazon TP-6003

Bồn tắm xây Amazon TP-6003 (ngọc trai galaxy)

1800x810x430 mm - Acrylic ngọc trai

5.230.000 VND

4.700.000 VND

10%Bồn tắm xây Amazon TP-6004

Bồn tắm xây Amazon TP-6004 (ngọc trai galaxy)

1800x890x450 mm - Acrylic ngọc trai

5.835.000 VND

5.250.000 VND

10%Bồn tắm xây Amazon TP-6005

Bồn tắm xây Amazon TP-6005 (ngọc trai galaxy)

1800x890x580 mm - Acrylic ngọc trai

6.230.000 VND

5.600.000 VND

10%Bồn tắm xây Amazon TP-6006

Bồn tắm xây Amazon TP-6006 (ngọc trai galaxy)

1500x750x430 mm - Acrylic ngọc trai

5.120.000 VND

4.600.000 VND

10%Bồn tắm massage Nofer

Bồn tắm massage Nofer PM-1005 (có sục khí)

1800x1800x600 mm

52.875.000 VND

47.587.000 VND

10%Bồn tắm massage GOVERN

Bồn tắm massage Govern JS-922B (có sục khí)

1700x900x670 mm

45.190.000 VND

40.671.000 VND

10%Bồn tắm không massage Govern JS-8091

Bồn tắm không massage Govern JS-8091

1700x770x650 mm

32.150.000 VND

28.935.000 VND

10%Bồn tắm massage GOVERN

Bồn tắm massage Govern JS-9811 (có sục khí)

1650x1650x650 mm

62.880.000 VND

56.592.000 VND

10%Bồn tắm massage GOVERN

Bồn tắm Massage GOVERN SPA-8810-1 (sục khí)

1850x1850x650 mm

99.800.000 VND

89.820.000 VND

10%Bồn tắm ngâm Govern JS-1102 (không massage)

Bồn tắm ngâm Govern JS-1102 (không massage)

1700x700x570 mm

43.980.000 VND

39.582.000 VND

10%ppy1710hpe

Bồn tắm TOTO PPY1710HPE#P/DB501R-2B

1700x800x595mm (màu ngọc trai)

39.050.000 VND

35.145.000 VND

PPYK1710ZRHPE

Bồn tắm massage TOTO PPYK1710ZRHPE/DB501R-2B

1700x800x595 mm

104.890.000 VND

944.401.000 VND

10%Bồn tắm TOTO PPYD1720HPWE/NTP003

Bồn tắm massage TOTO PPYD1720HPWE/NTP003

1700x1700x600 mm

298.760.000 VND

268.884.000 VND

10%Bồn tắm TOTO PPYB1720HPWE#P/NTP003E

Bồn tắm massage TOTO PPYB1720HPWE#P/NTP003E

1700x1700x600 mm

213.060.000 VND

191.754.000 VND

10%Bồn tắm TOTO PPY1724HPWE#S/NTP003E

Bồn tắm TOTO PPY1724HPWE#S/NTP003E

1700x1700x600 mm

184.090.000 VND

165.681.000 VND

10%Bồn tắm TOTO PPY1720PWE#P/NTP003E

Bồn tắm TOTO PPY1720PWE#P/NTP003E

1700x1700x600 mm

129.660.000 VND

116.694.000 VND

10%PPY1720HPWE

Bồn tắm TOTO PPY1720HPWE

1700x1700x600mm

131.970.000 VND

118.773.000 VND

10%Bồn tắm TOTO PPY1710PE

Bồn tắm TOTO PPY1710PE

1700x800x595mm

37.640.000 VND

33.876.000 VND

10%Bồn tắm TOTO PPY1710HPE#S/DB501R-2B

Bồn tắm TOTO PPY1710HPE#S/DB501R-2B

1700x800x595mm

38.800.000 VND

34.920.000 VND

10%Bồn tắm TOTO PPY1560HPE#P/DB501R-2B

Bồn tắm TOTO PPY1560HPE#P/DB501R-2B

1500x750x575mm

36.240.000 VND

32.616.000 VND

10%Bồn tắm TOTO PPY1543-5HPE#P/DB503R-2A/NTP002E

Bồn tắm TOTO PPY1543-5HPE#P/DB503R-2A/NTP002E

1500x1500x600mm

97.120.000 VND

87.408.000 VND

10%PPY1353-3HPE

Bồn tắm TOTO PPY1353-3HPE#P/DB503R-2A/NTP001E

1350x1350x635mm

87.390.000 VND

78.651.000 VND

10%PKL1820

Bồn tắm TOTO PKL1820/PRL100/PZ6084

1800x950x640mm

546.060.000 VND

491.454.000 VND

10%PJY1886HPWMGE

Bồn tắm TOTO PJY1886HPWMGE#GW

1800x950x600mm

155.000.000 VND

139.500.000 VND

10%PAY1816HPWE

Bồn tắm TOTO PAY1816HPWE/NTP005E

1800x850x600 mm

69.090.000 VND

62.181.000 VND

10%PAY1775VC

Bồn tắm TOTO PAY1775VC#W/DB501R-2B

1700Wx800Dx600H mm

12.690.000 VND

11.421.000 VND

10%Bồn tắm TOTO PAY1575VC#W/DB501R-2B

Bồn tắm TOTO PAY1575VC#W/DB501R-2B

1500Wx800Dx600H mm

11.590.000 VND

10.431.000 VND

10%Bồn tắm TOTO PAY1300PE#W/DB503R-2A

Bồn tắm TOTO PAY1300PE#W/DB503R-2A

1300x1300x540 mm

21.720.000 VND

19.548.000 VND

10%Bồn tắm TOTO FBY1756PWGE#W

Bồn tắm TOTO FBY1756PWGE#W

1750x85-x735mm

125.920.000 VND

113.328.000 VND

10%FBY1740PE

Bồn tắm TOTO FBY1740PE#W/DB503R-2A

1700x700x430 mm

45.000.000 VND

40.500.000 VND

10%Bồn tắm TOTO FBY1740HPE/DB503R-2

Bồn tắm TOTO FBY1740HPE/DB503R-2

1700x700x430 mm

47.320.000 VND

42.588.000 VND

10%Bồn tắm TOTO FBY1720NHPE

Bồn tắm TOTO FBY1720NHPE

1700x750x490 mm

50.790.000 VND

45.711.000 VND

10%Bồn tắm TOTO FBY1710CPEV

Bồn tắm TOTO FBY1710CPEV

1700x750x460mm

43.850.000 VND

39.465.000 VND

Bồn tắm massage Amazon TP-8070

Bồn tắm massage Amazon TP-8070 (Ngọc trai galaxy)

1100 x 1100 x 560 mm

14.350.000 VND

10%image1(2)

Bồn tắm ngâm AMAZON TP-7073 (ngọc trai galaxy)

1200x750x600 mm

5.500.000 VND

4.950.000 VND

10%bon-tam-amazon-tp-7065

Bồn tắm AMAZON TP-7065 (ngọc trai galaxy)

(1380x800x720)

5.730.000 VND

5.150.000 VND