Bồn cầu Inax

Bàn cầu INAX 1 khối cao cấp GC-3003VN
Bàn cầu 1 khối Inax GC-2700VN (Thiết kế Grosso)
Bồn cầu 1 khối Inax GC-4005VN
Bàn cầu 1 khối Inax GC-1008VRN (New Xtreme)
Bàn cầu 1 khối Inax GC-1017VRN (New Xtreme)
Bàn cầu 1 khối Inax C-909VRN (Công nghệ mới Eco-X)
Bàn cầu 1 khối Inax C-909VN
Bàn cầu 1 khối Inax C-918VRN (Công nghệ mới Eco-X)
Bàn cầu 1 khối Inax C-918VN
Bàn cầu 1 khối Inax C-900VRN
Bàn cầu 1 khối Inax C-991VRN
Bàn cầu 2 khối Inax C-907VN (Mới)
Bàn cầu 2 khố Inax C-927VN (Mới)
Bồn cầu 2 khối inax C-808VN
Bồn cầu 2 khối inax C-838VN
Bàn cầu 2 khối Inax C-828VRN (Mới)
Bàn cầu 2 khối Inax C-801VRN (Siêu tiết kiệm)
Bàn cầu 2 khối Inax C-702VRN (Nắp đóng êm)
Bàn cầu 2 khối Inax C-711VRN (Nắp đóng êm)
Bàn cầu 2 khối Inax C-306VTN (Nắp êm)
Bàn cầu 2 khối Inax C-504VTN (Nắp êm)
Bàn cầu 2 khối Inax C-306VPTN (Thoát ngang)
Bàn cầu 2 khối Inax C-333VTN (Nắp đóng êm)
Bàn cầu 2 khối Inax C-333VPTN (Thoát ngang)
Bàn cầu 2 khối Inax C-108VTN (Nắp êm)
Bàn cầu Inax 2 khối C-117VTN (Nắp êm)
Bàn cầu treo tường Inax C-23PVN
Bàn cầu treo tường Inax C-22PVN (Thoát ngang)