Bồn cầu Inax

Bồn cầu két âm tường Inax C-22PVN (thoát ngang)

Bồn cầu két âm tường Inax C-22PV (Nắp thường)

366 x 640 x 365 mm

9.725.000 VND

Bồn cầu két âm tường Inax C-22PVN (thoát ngang)

Bồn cầu két âm tường Inax GC-22PV (Chống bám bẩn)

366 x 640 x 365 mm

9.995.000 VND

10%Bồn cầu két âm tường Inax C-22PVN (thoát ngang)

Bồn cầu két âm tường Inax C-22PVN (Nắp đóng êm)

366 x 365 x 640 mm

10.000.000 VND

9.000.000 VND

Bồn cầu két âm tường Inax C-22PVN (thoát ngang)

Bồn cầu két âm tường Inax GC-22PVN (Chống bám bẩn)

366 x 640 x 365 mm

10.270.000 VND

Bồn cầu két âm tường Inax C-23PVN

Bồn cầu két âm tường Inax C-23PVN (Nắp êm)

360 x 600 x 320 cm

8.330.000 VND

Bồn cầu két âm tường Inax C-23PVN

Bồn cầu két âm tường Inax GC-23PVN (chống bám bẩn)

360 x 600 x 320 cm

8.600.000 VND

15%Bồn cầu 2 khối Inax C-907VN

Bồn cầu 2 khối Inax C-907VN

390 x 720 x 802 mm

6.385.000 VND

5.400.000 VND

Bồn cầu 2 khối Inax C-907VN

Bồn cầu 2 khối Inax GC-907VN (chống bám bẩn)

390 x 720 x 802 mm

6.655.000 VND

15%Bồn cầu 2 khối Inax C-927VN

Bồn cầu 2 khối Inax C-927VN

390 x 720 x 802 mm

5.715.000 VND

4.850.000 VND

Bồn cầu 2 khối Inax C-927VN

Bồn cầu 2 khối Inax GC-927VN (chống bám bẩn)

390 x 720 x 802 mm

5.985.000 VND

13%Bồn cầu 2 khối inax C-808VN

Bồn cầu 2 khối inax C-808VN

370 x 740 x 794 mm

3.900.000 VND

3.375.000 VND

Bồn cầu 2 khối inax C-808VN

Bồn cầu 2 khối inax GC-808VN (chống bám bẩn)

370 x 740 x 794 mm

4.170.000 VND

12%Bồn cầu 2 khối Inax C-801VRN

Bồn cầu 2 khối Inax C-801VRN

365 x 778 x 798 mm

3.865.000 VND

3.370.000 VND

Bồn cầu 2 khối Inax C-801VRN

Bồn cầu 2 khối Inax GC-801VRN (chống bám bẩn)

365 x 778 x 798 mm

4.135.000 VND

12%Bồn cầu 2 khối inax C-838VN

Bồn cầu 2 khối inax C-838VN

370 x 740 x 794 mm

3.600.000 VND

3.150.000 VND

Bồn cầu 2 khối inax C-838VN

Bồn cầu 2 khối inax GC-838VN (chống bám bẩn)

370 x 740 x 794 mm

3.870.000 VND

11%Bồn cầu 2 khối Inax C-828VRN

Bồn cầu 2 khối Inax C-828VRN

370 x 780 x 800 mm

3.430.000 VND

3.020.000 VND

Bồn cầu 2 khối Inax C-828VRN

Bồn cầu 2 khối Inax GC-828VRN (chống bám bẩn)

370 x 780 x 800 mm

3.700.000 VND

9%Bồn cầu 2 khối Inax C-702VRN

Bồn cầu 2 khối Inax C-702VRN

3.360.000 VND

3.050.000 VND

Bồn cầu 2 khối Inax C-702VRN

Bồn cầu 2 khối Inax GC-702VRN (chống bám bẩn)

365 x 750 x 760 mm

3.630.000 VND

9%Bồn cầu 2 khối Inax C-711VRN

Bồn cầu 2 khối Inax C-711VRN

365 x 750 x 760 mm

3.195.000 VND

2.876.000 VND

Bồn cầu 2 khối Inax C-711VRN

Bồn cầu 2 khối Inax GC-711VRN (chống bám bẩn)

365 x 750 x 760 mm

3.465.000 VND

Bồn cầu 2 khối Inax C-504VTN

Bồn cầu 2 khối Inax C-504VT (Nắp thường)

365 x 750 x 740 mm

2.610.000 VND

Bồn cầu 2 khối Inax C-504VTN

Bồn cầu 2 khối Inax GC-504VT (Chống bám bẩn, Nắp thường)

365 x 750 x 740 mm

2.880.000 VND

14%Bồn cầu 2 khối Inax C-504VTN

Bồn cầu 2 khối Inax C-504VTN (Nắp êm)

365 x 750 x 740 mm

2.860.000 VND

2.450.000 VND

Bồn cầu 2 khối Inax C-504VTN

Bồn cầu 2 khối Inax GC-504VTN (Chống bám bẩn, Nắp êm)

365 x 750 x 740 mm

3.130.000 VND

Bàn cầu 2 khối Inax C-306VPTN

Bồn cầu 2 khối Inax C-306VPT (Thoát ngang)

386x730x788 mm - Thoát ngang

2.550.000 VND

10%Bàn cầu 2 khối Inax C-306VPTN

Bồn cầu 2 khối Inax C-306VPTN (Thoát ngang,Nắp êm)

386x730x788 mm - Thoát ngang

3.117.000 VND

2.805.000 VND

Bồn cầu 2 khối Inax C-108VTN

Bàn cầu 2 khối Inax C-108VT (Nắp thường)

364 x 735 x 714 mm

2.030.000 VND

Bồn cầu 2 khối Inax C-108VTN (Nắp êm)

364 x 735 x 714 mm

2.265.000 VND

Bàn cầu 2 khối Inax C-306VTN (Nắp êm)

Bàn cầu 2 khối Inax C-306VT

386x730x788 mm

2.320.000 VND

Bàn cầu 2 khối Inax C-306VTN (Nắp êm)

386x730x788 mm - Thoát ngang

2.575.000 VND

Bồn cầu 2 khối Inax C-333VPTN (Thoát ngang, Nắp êm)

Bồn cầu 2 khối Inax C-333VPT (Thoát ngang)

386x730x783 mm - Thoát ngang

2.270.000 VND

Bồn cầu 2 khối Inax C-333VPTN (Thoát ngang,Nắp êm)

386x730x783 mm - Thoát ngang

2.530.000 VND

Bồn cầu 2 khối inax C-108VA

Bồn cầu Inax 2 khối C-108VA

370 x 693 x 770 mm

2.030.000 VND

Bồn cầu 2 khối Inax C-333VTN

Bàn cầu 2 khối Inax C-333VT (Nắp thường)

386x730x780 mm

2.025.000 VND

Bồn cầu 2 khối Inax C-108VA (Nắp êm)

Bồn cầu Inax 2 khối C-108VAN (Nắp êm)

370x693x770 mm

2.265.000 VND

Bàn cầu 2 khối Inax C-333VTN (Nắp đóng êm)

386x730x780 mm

2.280.000 VND

Bồn cầu 2 khối Inax C-117VT

Bồn cầu Inax 2 khối C-117VT (Nắp thường)

364 x 735 x 712 mm

1.875.000 VND

14%Bồn cầu 2 khối Inax C-117VT

Bồn cầu Inax 2 khối C-117VTN (Nắp êm)

364 x 735 x 712 mm

2.040.000 VND

1.745.000 VND