Bồn cầu Inax

gc1135..

Bàn cầu 1 khối Inax GC-1135VN (kháng khuẩn)

12.500.000 VND

Bồn cầu 2 khối inax C-117VA

Bồn cầu 2 khối inax C-117VA

364x730x712 mm

1.550.000 VND

Bồn cầu 2 khối inax C-108VA

Bồn cầu 2 khối inax C-108VA

364x735x714 mm

2.030.000 VND

c-909vrn

Bàn cầu 1 khối Inax GC-909VRN

8.920.000 VND

c-909vrn

Bàn cầu 1 khối Inax C-909VRN

8.650.000 VND

909vn

Bàn cầu 1 khối Inax GC-909VN

8.520.000 VND

909vn

Bàn cầu 1 khối Inax C-909VN

8.250.000 VND

gc-1035vn

Bàn cầu 1 khối Inax GC-1035VN (kháng khuẩn)

12.250.000 VND

gc-1035vn

Bàn cầu 1 khối Inax GC-939VN (kháng khuẩn)

394 x 736 x 650

6.870.000 VND

10%Bồn cầu nắp rửa cơ Inax GC-4005+CW-S15VN

Bồn cầu nắp rửa cơ Inax GC-4005+CW-S15VN

518 x 780 x 618 - Kháng khuẩn, Nắp cơ

18.050.000 VND

16.245.000 VND

10%Bồn cầu nắp rửa cơ Inax GC-3003+CW-S15VN

Bồn cầu nắp rửa cơ Inax GC-3003+CW-S15VN

478 x 797 x 705 - Nắp cơ

17.528.000 VND

15.775.000 VND

Bàn cầu 1 khối Inax C-918VRN-1

Bàn cầu 1 khối Inax C-918VRN-1

Bàn cầu 1 khối Inax C-918VRN-1

7.770.000 VND

Bàn cầu 1 khối Inax C-909VRN-1

Bàn cầu 1 khối Inax C-909VRN-1

390 x 760 x 645

8.550.000 VND

10%Bàn cầu 2 khối Inax C-306VPTN (Thoát ngang)

Bàn cầu 2 khối Inax C-306VPTN (Thoát ngang)

Bồn cầu 2 khối Inax C-306VPTN (Thoát ngang)

3.117.000 VND

2.805.000 VND

Bàn cầu 2 khối Inax C-333VPTN (Thoát ngang)

Bồn cầu 2 khối Inax C-333VPTN (Thoát ngang)

2.530.000 VND

Bàn cầu treo tường Inax C-23PVN

Bàn cầu treo tường Inax C-23PVN

Bồn cầu treo tường Inax C-23PVN

8.330.000 VND

15%Bàn cầu treo tường Inax C-22PVN (Thoát ngang)

Bàn cầu treo tường Inax C-22PVN (Thoát ngang)

Bồn cầu treo tường Inax C-22PVN (Thoát ngang)

11.112.000 VND

9.365.000 VND

Bàn cầu INAX 1 khối cao cấp GC-3003VN

Bàn cầu INAX 1 khối cao cấp GC-3003VN

Bàn cầu 1 khối Inax GC-3003VN (Công nghệ Eco-X)

15.400.000 VND

10%Bàn cầu 1 khối Inax GC-2700VN (Thiết kế Grosso)

Bàn cầu 1 khối Inax GC-2700VN (Thiết kế Grosso)

Bồn Inax GC-2700VN (Thiết kế GROSSO)

16.212.000 VND

14.590.000 VND

Bồn cầu 1 khối Inax GC-4005VN

Bồn cầu 1 khối Inax GC-4005VN

518 x 780 x 618

15.905.000 VND

Bàn cầu 1 khối Inax GC-1008VRN (New Xtreme)

Bàn cầu 1 khối Inax GC-1008VRN (New Xtreme)

Bồn cầu 1 khối Inax GC-1008VRN (New Xtreme)

10.350.000 VND

Bàn cầu 1 khối Inax GC-1017VRN (New Xtreme)

Bàn cầu 1 khối Inax GC-1017VRN (New Xtreme)

Bồn Inax GC-1017VRN (New Xtreme)

10.025.000 VND

Bàn cầu 1 khối Inax C-909VRN (Công nghệ mới Eco-X)

Bàn cầu 1 khối Inax C-909VRN (Công nghệ mới Eco-X)

Bồn cầu Inax C-909VRN (Công nghệ Eco-X)

8.650.000 VND

Bàn cầu 1 khối Inax C-918VRN (Công nghệ mới Eco-X)

Bàn cầu 1 khối Inax C-918VRN (Công nghệ mới Eco-X)

Bồn cầu Inax C-918VRN (ECO-X)

7.900.000 VND

Bàn cầu 1 khối Inax C-918VN

Bồn cầu Inax C-918VN Màu trắng

7.530.000 VND

Bàn cầu 1 khối Inax C-900VRN

Bàn cầu 1 khối Inax C-900VRN

375 x 757 x 636

7.430.000 VND

Bàn cầu 1 khối Inax C-991VRN

Bồn cầu Inax C-991VRN (Mới)

6.785.000 VND

Bàn cầu 2 khối Inax C-907VN (Mới)

390 x 720 x 802

6.385.000 VND

Bàn cầu 2 khố Inax C-927VN (Mới)

Bồn cầu Inax C-927VN (Siêu tiết kiệm)

5.715.000 VND

Bồn cầu 2 khối inax C-808VN

Bồn cầu 2 khối inax C-808VN

Bàn cầu 2 khối INAX C-808VN (Nắp êm)

3.900.000 VND

Bồn cầu 2 khối inax C-838VN

Bồn cầu 2 khối inax C-838VN

Bàn cầu 2 khối INAX C-838VN (Nắp êm)

3.600.000 VND

Bàn cầu 2 khối Inax C-828VRN (Mới)

Bồn cầu 2 khối Inax C-828VRN (Tiết kiệm nước)

3.430.000 VND

Bàn cầu 2 khối Inax C-801VRN (Siêu tiết kiệm)

365 x 778 x 798

3.865.000 VND

Bàn cầu 2 khối Inax C-702VRN (Nắp đóng êm)

Bồn cầu Inax C-702VRN (Nắp êm)

3.360.000 VND

Bàn cầu 2 khối Inax C-711VRN (Nắp đóng êm)

Bồn cầu Inax C-711VRN (Nắp êm)

3.195.000 VND

Bàn cầu 2 khối Inax C-306VTN (Nắp êm)

Bồn cầu 2 khối Inax C-306VTN (Nắp êm)

2.575.000 VND

Bàn cầu 2 khối Inax C-504VTN Nắp êm

Bàn cầu 2 khối Inax C-504VTN Nắp êm

Bồn cầu Inax C-504VTN (Nắp êm)

2.450.000 VND

Bàn cầu 2 khối Inax C-333VTN (Nắp đóng êm)

Bồn cầu Inax C-333VTN (Nắp êm)

2.280.000 VND

Bàn cầu 2 khối Inax C-108VTN (Nắp êm)

Bồn cầu 2 khối Inax C-108VTN (Nắp êm)

2.265.000 VND

Bàn cầu Inax 2 khối C-117VT (Nắp thường)

Bàn cầu Inax 2 khối C-117VT (Nắp thường)

1.550.000 VND