Bồn cầu thông dụng

Bồn cầu 2 khối inax C-117VA

Bồn cầu 2 khối inax C-117VA

364x730x712 mm

1.845.000 VND

Bồn cầu 2 khối inax C-108VA

Bồn cầu 2 khối inax C-108VA

364x735x714 mm

2.030.000 VND

588.64.402(7260)

Bồn cầu HAFELE 588.64.402

7.260.000 VND

588.64.430(6050)

Bồn cầu HAFELE 588.64.430

6.050.000 VND

588.64.420(7920)

Bồn cầu HAFELE 588.64.420

7.920.000 VND

588.64.410(6820)

Bồn cầu HAFELE 588.64.410

6.820.000 VND

588.64.401(7920)

Bồn cầu HAFELE 588.64.401

7.920.000 VND

588.64.400(9900)

Bồn cầu HAFELE 588.64.400

9.900.000 VND

15%vi5

Bệt két rời Viglacera VI5

1.618.000 VND

1.375.000 VND

c-909vrn

Bàn cầu 1 khối Inax GC-909VRN

8.920.000 VND

c-909vrn

Bàn cầu 1 khối Inax C-909VRN

8.650.000 VND

909vn

Bàn cầu 1 khối Inax C-909VN

8.250.000 VND

10%-Ban-cau-tre-em-Caesar-C-1352

Bàn cầu trẻ em Caesar C1352

515x321x616

3.105.000 VND

2.794.000 VND

10%1356

Bàn cầu 2 khối Caesar CD1356

720x400x630

7.126.000 VND

6.413.000 VND

10%1349

Bàn cầu 2 khối Caesar CD1349

720x395x750

4.706.000 VND

4.235.000 VND

10%1348

Bàn cầu 2 khối Caesar CD1348

715x380x800

6.637.000 VND

5.973.000 VND

10%CD1341

Bàn cầu 2 khối Caesar CD1341

730x395x750

4.303.000 VND

3.872.000 VND

gc-1035vn

Bàn cầu 1 khối Inax GC-1035VN (kháng khuẩn)

12.250.000 VND

gc-1035vn

Bàn cầu 1 khối Inax GC-939VN (kháng khuẩn)

394 x 736 x 650

6.870.000 VND

vt18m-vt18m

Bệt két rời Viglacera VT18M

1.994.000 VND

c0504-c0504

Bệt két liền Viglacera C0504

2.985.000 VND

v51-1

Bệt két liền Viglacera V51

4.752.000 VND

v199

Bệt két liền Viglacera V199(BS199)

4.966.000 VND

13%Bàn cầu TOTO CS680DT4

Bàn cầu TOTO CS680DT4

R:448 x D:700 x C:788 - Made in ToTo Viet Nam

27.830.000 VND

24.212.000 VND

13%Bàn cầu  TOTO CS680PDT4 (Thoát ngang)

Bàn cầu TOTO CS680PDT4 (Thoát ngang)

R:448 x D:700 x C:788 - Made in ToTo Viet Nam

27.830.000 VND

24.212.000 VND

13%Bàn cầu TOTO 1 khối MS366E2

Bàn cầu TOTO 1 khối MS366E2

R:540 x D:720 : x C:650 - Made in ToTo Viet Nam

17.210.000 VND

14.972.000 VND

13%Bàn cầu TOTO 1 khối MS366T7

Bàn cầu TOTO 1 khối MS366T7

R:540 x D:720 x C:650 - Made in ToTo Viet Nam

14.990.000 VND

13.041.000 VND

13%Bàn cầu TOTO 1 khối MS688E2

Bàn cầu TOTO 1 khối MS688E2

R:500 x D:760 x C:590 - Made in ToTo Viet Nam

14.940.000 VND

12.997.000 VND

10%Bàn cầu TOTO 1 khối MS688T2

Bàn cầu TOTO 1 khối MS688T2

R:500 x D:735 x C:590 - Made in ToTo Viet Nam

12.720.000 VND

11.448.000 VND

13%Bàn cầu TOTO 1 khối MS436BE2

Bàn cầu TOTO 1 khối MS436BE2

R:500 x D:720 x C:505 - Made in ToTo Viet Nam

12.840.000 VND

11.170.000 VND

10%Bàn cầu TOTO 1 khối MS436T2

Bàn cầu TOTO 1 khối MS436T2

R:500 x D:720 x C:505 - Made in ToTo Viet Nam

9.470.000 VND

8.523.000 VND

13%Bàn cầu TOTO 1 khối MS914E2

Bàn cầu TOTO 1 khối MS914E2

R:450 x D:710 x C:633 - Made in ToTo Viet Nam

12.660.000 VND

11.014.000 VND

10%Bàn cầu TOTO 1 khối MS914T2

Bàn cầu TOTO 1 khối MS914T2

R:450 x D:710 x C:633 - Made in ToTo Viet Nam

10.440.000 VND

9.396.000 VND

13%Bàn cầu TOTO CW868NPJW/F-V2 (Thoát ngang)

Bàn cầu TOTO CW868NPJW/F-V2 (Thoát ngang)

R:360 x D:705 x C:690 - Made in ToTo Indonesia

12.350.000 VND

10.744.000 VND

13%Bàn cầu TOTO CW868NJW/F-V2

Bàn cầu TOTO CW868NJW/F-V2

R:360 x D:705 x C:690 - Made in ToTo Indonesia

12.350.000 VND

10.744.000 VND

10%Bàn cầu TOTO 1 khối MS884T2

Bàn cầu TOTO 1 khối MS884T2

R:420 x D:710 x C:605 - Made in ToTo Viet Nam

8.740.000 VND

7.866.000 VND

13%Bàn cầu TOTO 1 khối MS884E2

Bàn cầu TOTO 1 khối MS884E2

R:420 x D:710 x C:605 - Made in ToTo Viet Nam

10.960.000 VND

9.535.000 VND

13%Bàn cầu TOTO 1 khối MS864E2

Bàn cầu TOTO 1 khối MS864E2

R:420 x D:720 x C:595 - Made in ToTo ToTo Viet Nam

9.010.000 VND

7.838.000 VND

10%Bàn cầu TOTO 1 khối MS864T2

Bàn cầu TOTO 1 khối MS864T2

R:420 x D:720 x C:595 - Made in ToTo Viet Nam

6.790.000 VND

6.111.000 VND

10%Bàn cầu TOTO 2 khối CS945DNT3

Bàn cầu TOTO 2 khối CS945DNT3

(DxRxC): 702x378x806 - Made in ToTo Viet Nam

5.620.000 VND

5.058.000 VND