Hỗ trợ khách hàng

Tel: 04.3863.4207 Hotline: 0916.950.756
0983.573.166

265 & 271 Thanh Nhàn - Hai Bà Trưng - Hà Nội

Bồn cầu thông dụng

10%vt18m-vt18m

Bệt két rời Viglacera VT18M

2.234.000 VND

1.994.000 VND

9%c0504-c0504

Bệt két liền Viglacera C0504

3.283.000 VND

2.985.000 VND

9%v51-1

Bệt két liền Viglacera V51

5.227.000 VND

4.752.000 VND

9%v199

Bệt két liền Viglacera V199(BS199)

Két liền

5.462.000 VND

4.966.000 VND

13%Bàn cầu TOTO CS680DT4 (Made in Viet Nam)

Bàn cầu TOTO CS680DT4 (Made in Viet Nam)

TOTO CS680DT4 (Made in Viet Nam)

27.830.000 VND

24.212.000 VND

13%Bàn cầu  TOTO CS680PDT4 (Thoát ngang) (Made in Viet Nam)

Bàn cầu TOTO CS680PDT4 (Thoát ngang) (Made in Viet Nam)

TOTO CS680PDT4 (T.ngang) (Made in Viet Nam)

27.830.000 VND

24.212.000 VND

13%Bàn cầu TOTO 1 khối MS366E2 (Made in Viet Nam)

Bàn cầu TOTO 1 khối MS366E2 (Made in Viet Nam)

Bồn cầu TOTO MS366E2 (Made in Viet Nam)

17.210.000 VND

14.972.000 VND

13%Bàn cầu TOTO 1 khối MS366T7 (Made in Viet Nam)

Bàn cầu TOTO 1 khối MS366T7 (Made in Viet Nam)

Bồn cầu TOTO MS366T7 (Made in Viet Nam)

14.990.000 VND

13.041.000 VND

13%Bàn cầu TOTO 1 khối MS688E2 (Made in Viet Nam)

Bàn cầu TOTO 1 khối MS688E2 (Made in Viet Nam)

Bồn cầu TOTO MS688E2 (Made in Viet Nam)

14.940.000 VND

12.997.000 VND

10%Bàn cầu TOTO 1 khối MS688T2 (Made in Viet Nam)

Bàn cầu TOTO 1 khối MS688T2 (Made in Viet Nam)

Bồn cầu TOTO MS688T2 (Made in Viet Nam)

12.720.000 VND

11.448.000 VND

13%Bàn cầu TOTO 1 khối MS436BE2 (Made in Viet Nam)

Bàn cầu TOTO 1 khối MS436BE2 (Made in Viet Nam)

Bồn cầu TOTO MS436BE2 (Made in Viet Nam)

12.840.000 VND

11.170.000 VND

10%Bàn cầu TOTO 1 khối MS436T2 (Bộ sưu tập Superior) (Made in Viet Nam)

Bàn cầu TOTO 1 khối MS436T2 (Bộ sưu tập Superior) (Made in Viet Nam)

Bàn cầu TOTO MS436T2 (Made in Viet Nam)

9.470.000 VND

8.523.000 VND

13%Bàn cầu TOTO 1 khối MS914E2 (Made in Viet Nam)

Bàn cầu TOTO 1 khối MS914E2 (Made in Viet Nam)

Bồn cầu TOTO MS914E2 (Made in Viet Nam)

12.660.000 VND

11.014.000 VND

10%Bàn cầu TOTO 1 khối MS914T2 (Made in Viet Nam)

Bàn cầu TOTO 1 khối MS914T2 (Made in Viet Nam)

Bồn cầu TOTO MS914T2 (Made in Viet Nam)

10.440.000 VND

9.396.000 VND

13%Bàn cầu TOTO CW868NPJW/F-V2 (Thoát ngang) (Made in Indonesia)

Bàn cầu TOTO CW868NPJW/F-V2 (Thoát ngang) (Made in Indonesia)

TOTO CW868NPJW/F-V2 (Made in Indonesia)

12.350.000 VND

10.744.000 VND

13%Bàn cầu TOTO CW868NJW/F-V2 (Made in Indonesia)

Bàn cầu TOTO CW868NJW/F-V2 (Made in Indonesia)

TOTO CW868NJW/F-V2 (Made in Indonesia)

12.350.000 VND

10.744.000 VND

10%Bàn cầu TOTO 1 khối MS884T2 (Made in Viet Nam)

Bàn cầu TOTO 1 khối MS884T2 (Made in Viet Nam)

Bàn cầu TOTO MS884T2 (Made in Viet Nam)

8.740.000 VND

7.866.000 VND

13%Bàn cầu TOTO 1 khối MS884E2 (Nắp Eco-Washer TCW07S) (Made in Viet Nam)

Bàn cầu TOTO 1 khối MS884E2 (Nắp Eco-Washer TCW07S) (Made in Viet Nam)

Bồn cầu TOTO MS884E2 (Made in Viet Nam)

10.960.000 VND

9.535.000 VND

13%Bàn cầu TOTO 1 khối MS864E2 (Made in Viet Nam)

Bàn cầu TOTO 1 khối MS864E2 (Made in Viet Nam)

Bồn cầu TOTO MS864E2 (Made in Viet Nam)

9.010.000 VND

7.838.000 VND

10%Bàn cầu TOTO 1 khối MS864T2 (Made in Viet Nam)

Bàn cầu TOTO 1 khối MS864T2 (Made in Viet Nam)

Bàn cầu TOTO MS864T2 (Made in Viet Nam)

6.790.000 VND

6.111.000 VND

10%Bàn cầu TOTO 2 khối CS945DNT3 (Made in Viet Nam)

Bàn cầu TOTO 2 khối CS945DNT3 (Made in Viet Nam)

ToTo CS945DNT3 (Made in Viet Nam)

5.620.000 VND

5.058.000 VND

13%Bàn cầu TOTO 2 khối CS945PDE2 (Nắp Eco-washer TCW07S) (Thoát ngang) (Made in Viet Nam)

Bàn cầu TOTO 2 khối CS945PDE2 (Nắp Eco-washer TCW07S) (Thoát ngang) (Made in Viet Nam)

TOTO CS945PDE2 (Made in Viet Nam)

8.640.000 VND

7.516.000 VND

11%Bàn cầu TOTO 2 khối CS945DNE2 (Made in Viet Nam)

Bàn cầu TOTO 2 khối CS945DNE2 (Made in Viet Nam)

ToTo CS945DNE2 (Made in Viet Nam)

8.150.000 VND

7.221.000 VND

10%Bàn cầu TOTO 2 khối CS945PDT2 (thoát ngang) (Made in Viet Nam)

Bàn cầu TOTO 2 khối CS945PDT2 (thoát ngang) (Made in Viet Nam)

ToTo CS945PDT2 (Made in Viet Nam)

6.420.000 VND

5.778.000 VND

10%Bàn cầu 2 khối TOTO CS320DRT3 (Made in Viet Nam)

Bàn cầu 2 khối TOTO CS320DRT3 (Made in Viet Nam)

ToTo CS320DRT3 (Made in Viet Nam)

3.400.000 VND

3.060.000 VND

13%Bàn cầu TOTO 2 khối CS300DRE2 (Nắp Eco-Washer TCW07S) (Made in Viet Nam)

Bàn cầu TOTO 2 khối CS300DRE2 (Nắp Eco-Washer TCW07S) (Made in Viet Nam)

ToTo CS300DRE2 (Made in Viet Nam)

5.270.000 VND

4.584.000 VND

9%Bàn cầu TOTO 2 khối CS320DRE2 (Nắp Eco-Washer TCW07S) (Made in Viet Nam)

Bàn cầu TOTO 2 khối CS320DRE2 (Nắp Eco-Washer TCW07S) (Made in Viet Nam)

ToTo CS320DRE2 (Made in Viet Nam)

6.070.000 VND

5.470.000 VND

10%Bàn cầu TOTO 2 khối CS300DT3Y1 (Made in Viet Nam)

Bàn cầu TOTO 2 khối CS300DT3Y1 (Made in Viet Nam)

TOTO CS300DT3Y1 (Made in Viet Nam)

2.500.000 VND

2.250.000 VND

13%Bồn cầu một khối ToTo CW636B (Made in China)

Bồn cầu một khối ToTo CW636B (Made in China)

Bồn cầu ToTo CW636B (Made in China)

28.630.000 VND

24.908.000 VND

Bồn cầu American Standard 2530-WT (Nắp êm)

Bồn cầu American Standard 2530-WT (Nắp êm)

Bồn cầu American Standard 2530-WT (Nắp êm)

7.000.000 VND

7.000.000 VND

Bồn cầu American Standard VF-2714 (Nắp êm)

Bồn cầu American Standard VF-2714 (Nắp êm)

Bồn cầu American Standard VF-2714 (Nắp êm)

3.500.000 VND

3.500.000 VND

Bồn cầu American Standard 2309SC-WT (Nắp êm)

Bồn cầu American Standard 2309SC-WT (Nắp êm)

Bồn cầu American Standard 2309SC-WT (Nắp êm)

6.500.000 VND

6.500.000 VND

4%Bồn cầu Govern YKL-F8

Bồn cầu Govern YKL-F8

Bồn cầu Govern YKL-F8

19.740.000 VND

18.850.000 VND

5%Bồn cầu Govern YKL-F13

Bồn cầu Govern YKL-F13

Bồn cầu Govern YKL-F13

11.740.000 VND

11.150.000 VND

11%Bon-cau-Govern-F42

Bồn cầu Govern YKL-F42

Bồn cầu Govern YKL-F42

14.590.000 VND

12.960.000 VND

15%Bồn cầu Govern YKL-F52

Bồn cầu Govern YKL-F52

Bồn cầu Govern YKL-F52

22.685.000 VND

19.150.000 VND

14%Bồn cầu Govern YKL-F92

Bồn cầu Govern YKL-F92

Bồn cầu Govern YKL-F92

19.060.000 VND

16.260.000 VND

5%Bồn cầu Govern YKL-F95

Bồn cầu Govern YKL-F95

Bồn cầu Govern YKL-F95

14.275.000 VND

13.560.000 VND

5%Bồn cầu Govern YKL-F100

Bồn cầu Govern YKL-F100

Bồn cầu Govern YKL-F100

16.200.000 VND

15.380.000 VND

10%Bồn cầu nắp rửa cơ Inax GC-4005+CW-S15VN

Bồn cầu nắp rửa cơ Inax GC-4005+CW-S15VN

Kháng khuẩn + Nắp cơ

18.050.000 VND

16.245.000 VND