Bồn cầu thông dụng

13%cst761drs_4

Bồn cầu ToTo 2 khối CS761PDT5

704x416x844 mm

9.430.000 VND

8.204.000 VND

588.53.603

Nắp đậy nút xả HAFELE Geberit Bolero 588.53.603

2.992.000 VND

588.53.602

Nắp đậy nút xả HAFELE Geberit Sigma01 Bolero 588.53.602

2.992.000 VND

588.53.600

Nắp đậy nút xả HAFELE Geberit Sigma01 Bolero 588.53.600

2.453.000 VND

588.53.503

Nắp đậy nút xả HAFELE Geberit Sigma01 588.53.503

2.453.000 VND

588.53.502

Nắp đậy nút xả HAFELE Geberit Sigma01 588.53.502

2.453.000 VND

588.53.501

Nắp đậy nút xả HAFELE Geberit Sigma01 588.53.501

2.079.000 VND

588.53.525

Nắp đậy nút xả HAFELE Geberit Sigma20 588.53.525

3.542.000 VND

588.53.524

Nắp đậy nút xả HAFELE Geberit Sigma20 588.53.524

3.058.000 VND

588.53.528

Nắp đậy nút xả HAFELE Geberit Sigma20 588.53.528

3.058.000 VND

588.53.544

Nắp đậy nút xả HAFELE Geberit Sigma50 588.53.544

8.833.000 VND

588.53.548

Nắp đậy nút xả HAFELE Geberit Sigma50 588.53.548

8.833.000 VND

588.53.542

Nắp đậy nút xả HAFELE Geberit Sigma50 588.53.542

7.040.000 VND

588.53.541

Nắp đậy nút xả HAFELE Geberit Sigma50 588.53.541

6.996.000 VND

588.53.540

Nắp đậy nút xả nhấn HAFELE Geberit Sigma50 588.53.540

10.604.000 VND

588.45.481

Bồn cầu HAFELE Duravit 588.45.481

Thoát ngang

10.010.000 VND

588.45.441

Bồn cầu HAFELE Duravit 588.45.441

Thoát sàn

10.450.000 VND

588.45.414

Bồn cầu HAFELE Duravit 588.45.414

Thoát ngang

4.070.000 VND

588.45.413

Bồn cầu HAFELE Duravit 588.45.413

Thoát ngang

11.880.000 VND

588.45.442

Bồn cầu HAFELE Duravit 588.45.442

Thoát sàn

6.490.000 VND

588.45.482

Bồn cầu HAFELE Duravit 588.45.482

Thoát sàn

7.590.000 VND

588.45.480

Bồn cầu HAFELE Duravit 588.45.480

Thoát sàn

14.080.000 VND

588.45.450

Bồn cầu HAFELE Duravit 588.45.450

Thoát sàn

18.920.000 VND

588.45.460

Bồn cầu HAFELE Duravit 588.45.460

Thoát sàn

15.840.000 VND

588.45.430

Bồn cầu HAFELE Duravit 588.45.430 (Hoàn chỉnh)

Thoát sàn

37.180.000 VND

588.45.540

Bồn cầu HAFELE Duravit 588.45.540

Thoát ngang

41.690.000 VND

588.45.560

Bồn cầu HAFELE Duravit 588.45.560

thoát sàn

25.630.000 VND

588.45.471

Bồn cầu HAFELE Duravit 588.45.471

Thoát ngang

13.200.000 VND

588.45.473

Bồn cầu HAFELE Duravit 588.45.473

Thoát ngang

9.240.000 VND

588.45.476

Bồn cầu HAFELE Duravit 588.45.476

thoát sàn

7.810.000 VND

588.45.472

Bồn cầu HAFELE Duravit 588.45.472

Thoát ngang

12.210.000 VND

588.45.475

Bồn cầu HAFELE Duravit 588.45.475 ( Hoàn chỉnh)

Thoát ngang

28.160.000 VND

588.45.401

Bồn cầu HAFELE Duravit 588.45.401

Thoát ngang

25.740.000 VND

Nắp đậy nút nhấn xả Geberit 588.53.500

Nắp đậy nút nhấn xả Geberit 588.53.500

1.771.000 VND

588.45.473

Bồn cầu treo tường Duravit Durastyle 588.45.440

Thoát ngang

8.250.000 VND

10%TCF6632A

Nắp rửa điện tử TOTO TCF6632A

12.250.000 VND

11.025.000 VND

13%MS905W6

Bàn cầu TOTO MS905W6

22.900.000 VND

19.923.000 VND

12%CW190K-SW190K

Bàn cầu TOTO CW190K/SW190K

15.950.000 VND

13.877.000 VND

588.53.600

Nắp đậy nút xả nhấn HAFELE Geberit Bolero 588.53.601

2.717.000 VND

588.53.500

Nắp đậy nút xả nhấn HAFELE Geberit 588.53.502

2.453.000 VND