Sản phẩm mới

9%Bình nóng lạnh Ariston 30 lít SLIM 30QH

Bình nóng lạnh Ariston 30 lít SLIM 30QH

Bình chứa kép, nóng nhanh, đèn báo, chống giật, tiết kiệm điện

3.850.000 VND

3.490.000 VND

13%Bình nóng lạnh Ariston SLIM 20 lít

Bình nóng lạnh Ariston SLIM 20 lít

Titanium, chống giật ELCB, hiệu suất cao, tiết kiệm điện

3.220.000 VND

2.790.000 VND

13%Bình nóng lạnh Ariston SLIM 20B

Bình nóng lạnh Ariston SLIM 20B

Titanium, chống giật ELCB, hiệu suất cao, tiết kiệm điện

3.120.000 VND

2.690.000 VND

17%Bình nóng lạnh Ariston ANDRIS LUX 30 lít

Bình nóng lạnh Ariston ANDRIS LUX 30 lít

Đèn báo, titanium tráng ion bạc, chống giật, tiết kiệm điện

4.130.000 VND

3.390.000 VND

18%Bình nóng lạnh Ariston ANDRIS LUX 15 lít

Bình nóng lạnh Ariston ANDRIS LUX 15 lít

Đèn báo, titanium tráng ion bạc, chống giật, tiết kiệm điện

3.630.000 VND

2.950.000 VND

13%Bình nóng lạnh Ariston ANDRIS RS 30 lít

Bình nóng lạnh Ariston ANDRIS RS 30 lít

Đèn báo, men titanium, tiết kiệm điện, chống giật ELCB

3.460.000 VND

2.990.000 VND

12%Bình nóng lạnh Ariston ANDRIS RS 15 lít

Bình nóng lạnh Ariston ANDRIS RS 15 lít

Đèn báo, men titanium, tiết kiệm điện, chống giật ELCB

3.000.000 VND

2.635.000 VND

12%Bình nóng lạnh Ariston ANDRIS R 30 lít

Bình nóng lạnh Ariston ANDRIS R 30 lít

Tráng titanium, tiết kiệm điện, chống giật ELCB

3.250.000 VND

2.850.000 VND