Sản phẩm mới

10%Bình nóng lạnh trực tiếp SuperGreen IR-30/220POU(6.0kw)

Bình nóng lạnh trực tiếp SuperGreen IR-30/220POU(6.0kw)

7.089.000 VND

6.380.000 VND

10%Bình nóng lạnh trực tiếp SuperGreen IR-30/220POU(4.5kw)

Bình nóng lạnh trực tiếp SuperGreen IR-30/220POU(4.5kw)

6.600.000 VND

5.940.000 VND

10%Bình nóng lạnh trực tiếp SuperGreen IR-30/220POU(3.4kw)

Bình nóng lạnh trực tiếp SuperGreen IR-30/220POU(3.4kw)

chuyên dụng rửa bát

5.928.000 VND

5.335.000 VND

10%Bồn tắm massage Nofer NG-5502P(R) (sục khí, đế ngọc trai)

Bồn tắm massage Nofer NG-5502P(R) (sục khí, đế ngọc trai)

(1700x830x580), yếm phải

47.570.000 VND

42.810.000 VND

27%Bộ phụ kiện Duraqua PK9600

Bộ phụ kiện Duraqua PK9600

4.663.000 VND

3.369.000 VND

15%Bộ phụ kiện Duraqua PK9500

Bộ phụ kiện Duraqua PK9500

4.471.000 VND

3.800.000 VND

15%Bộ phụ kiện Duraqua PK9300

Bộ phụ kiện Duraqua PK9300

4.236.000 VND

3.600.000 VND

15%Bộ phụ kiện Duraqua PK9200

Bộ phụ kiện Duraqua PK9200

4.906.000 VND

4.170.000 VND