Sản phẩm mới

10%Bồn tiểu nam treo tường TOTO UT904HS

Bồn tiểu nam treo tường TOTO UT904HS

260 x 350 x 680 mm - Dùng với van âm tường

5.010.000 VND

4.505.000 VND

15%Chậu rửa bát DaeLim 6045 (inox 304)

Chậu rửa bát DaeLim 6045 (inox 304)

600 x 450 x 230 mm

2.118.000 VND

1.800.000 VND

15%Chậu rửa bát DaeLim 7246

Chậu rửa bát DaeLim 7246

720 x 460 x 230 mm

2.236.000 VND

1.900.000 VND

10%Phòng tắm vách kính GOVERN JS-8120B

Phòng tắm vách kính GOVERN JS-8120B

(800x800x1980)

5.945.000 VND

5.350.000 VND

10%Phòng tắm vách kính GOVERN LV-17P

Phòng tắm vách kính GOVERN LV-17P

(900x900x2020)

10.112.000 VND

9.100.000 VND

10%Phòng tắm vách kính GOVERN JS-8082

Phòng tắm vách kính GOVERN JS-8082

(900x900x1980)

7.223.000 VND

6.500.000 VND

10%Cabin tắm vách kính GOVERN JS-8131

Cabin tắm vách kính GOVERN JS-8131

(900x900x1980)

6.623.000 VND

5.960.000 VND

10%Cabin tắm vách kính GOVERN JS-8120A

Cabin tắm vách kính GOVERN JS-8120A

(900x900x1980)

6.334.000 VND

5.700.000 VND

10%Cabin tắm vách kính GOVERN JS-8122

Cabin tắm vách kính GOVERN JS-8122

(900x900x1980)

7.223.000 VND

6.500.000 VND

10%Cabin tắm vách kính GOVERN JS-8127

Cabin tắm vách kính GOVERN JS-8127

(900x900x1980)

6.834.000 VND

6.150.000 VND

10%Cabin tắm vách kính GOVERN AD-9B

Cabin tắm vách kính GOVERN AD-9B

(900x900x1950)

11.000.000 VND

9.900.000 VND

Phòng tắm vách kính GOVERN YKL-P90

Phòng tắm vách kính GOVERN YKL-P90

900x900x1850mm

13.950.000 VND